• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

فرم استخدام

شرکت دژپاد (سهامی خاص) از نیرو های جوان و متخصص برای تکمیل پرسنل خود دعوت به همکاری می کند.
داوطلبانی که تمایل به همکاری با "شرکت دژپاد" را دارند می توانند از طریق این سامانه نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است که شرکت دژپاد از بین درخواست های ارسال شده افراد واجد شرایط را جهت استخدام انتخاب خواهد کرد.