• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

فرآیند ساخت

فرایند تولید محصولات در شرکت دژپاد به شرح نمودار ذیل می باشد که با بهره برداری ماشین آلات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر با نظارت سرپرستان و مسئولین مجری اجرا میگردد


دژپاد