• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

dozhpad

مهندسی فروش

این واحد در زمینه های محصولات جدید شرکت دژپاد و بهبود طرح محصولات موجود فعال میباشد این کار با بهره گیری ازکارشناسان آموزش دیده و مجرب با تسلط طراحی صنعتی محصولات و تخصص در رشته های مکانیک و سازه با استفاده از نرم افزارهای مهندسی مانند Solidwork, Sab Autocad, Abacus و .... انجام میپذیرد استاندارد ها و آیین نامه های معتبر ملی و بین المللی مرجع طراحی و آنالیز سازه ای محصولات میباشند