انبار خودسوله

توضیحات:
خود سوله دژپاد، یک راه حل ویژه و با صرفه جویی بسیار زیاد برای صنایعی است که بدون ساخت سوله و صرفا با کمک سیستم نگهداری تصمیم به ایجاد انبارهای خود دارند. این سیستم در واقع یک پالت راک مخصوص است که سازه آن توان تحمل بار های سقف و دیوار را دارا می باشد. به طوریکه عملا مشتری هزینه های ساخت یک سوله اعم ار بتن ریزی فونداسیون تا اسکلت و خرپا را به نفع خود صرفه جویی می کند. کاربرد: در انبارهای کالا و محصول، سردخانه ها، خودروسازیها ویژگی ها: کاهش سرمایه گذاری در زمین و ساختمان افزایش ظرفیت نگهداری و کاربری انبار بهره برداری از کل انبار بعنوان سطح مفید قابلیت اجرا تا ارتفاع 25 متر طراحی این نوع سازه سوله با در نظر گرفتن اثرات باد، زلزله ، برف گذاشت و برداشت بار با لیفتراک های مخصوص و یا استکرکرین حذف هزینه های ساخت سوله و صرفه جویی در بتن ریزی فونداسیون

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره