سیستم انتقالی شاتل

توضیحات:
این سیستم که به Shuttle معروف است عبارتست از یک بستر نقاله موتوردار (نقاله غلتکی موتوردار – تسمه نقاله – صفحه نقاله و یا زنجیر نقاله) که روی یک میز قرار گرفته و این میز توسط سیستم محرکه خود بر روی ریلهایی که در زمین ثابت شده اند و در جهت عمود بر خطوط انتقال حرکت عرضی می نمایند. در خطوط انتقال زمانی که نیاز است کالا از یک یا چند خط انتقال دریافت و به یک یا چند خط دیگر منتقل و یا دریافت کالا از انتهای یک خط و تحویل به ابتدای خط دیگری به موازات آن گردد، از این سیستم استفاده می شود. سیستم های ریلی به RGV و سیستم های حرکتی در مسیر رنگ یا نور AGV و سیستم های حرکت توسط فرمان لیزری به LGV معروفند.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره