نقاله ثقلی

توضیحات:

در سیستمهای ثقلی انتقال کالا بصورت دستی و تحت تأثیر وزن آن صورت می پذیرد.
1- نقاله های غلتکی ثقلی Gravity Roller Conveyors
در این سیستم غلتکهای نصب شده با فاصله ای معین، یک سطح یکنواخت و صلب را برای انتقال کالا ایجاد می نمایند.
2- نقاله چرخکی ثقلی Gravity Wheel Conveyors
این سیستم بسیار سبک و قابل حمل بوده و روانگردی زیاد چرخکها، قابلیت شکل پذیری ساده و خصوصیت شکل گیری فوق العاده محصول روی آن از مزایای بارز این سیستم میباشد.
3- نقاله تاشو Flexible Conveyors
این نقاله قابلیت تغییر طول – تغییر شیب – تغییر مسیر و جابجائی راحتی دارد و بستر آن می تواند غلتکی ثقلی یا چرخکی ثقلی باشد و جهت کالای نسبتاً سبک مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل قابلیت انعطاف بالا جهت سالن های تولید و سکوهای بارگیری بسیار مناسب می باشد.به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره