نقاله مارپیچی

توضیحات:
ین سیستم جهت انتقال مواد بصورت پودر و یا گرانول و یا قطعات ریز مورد استفاده قرار می گیرد پره های فلزی که بصورت مارپیچ حول محور دستگاه پیچیده شده اند فضای داخل لوله ای را که بستر حمل مواد می باشد اشغال نموده اند و در نتیجه با حرکت دورانی آن که از یک موتور گیربکس مناسب تأمین می گردد مواد از داخل فضای مارپیچ ها به سمت انتهای لوله منتقل می شوند. این نقاله بصورت افقی و مایل تا شیبهایی با زاویه 60 درجه براحتی قابل استفاده می باشد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره