نقاله مغناطیسی

توضیحات:
این سیستم برای انتقال قطعات فلزی کوچک در سطوح صاف و شیبدار تا شیبهای تند نزدیک به حالت عمودی کاربرد دارد. بستر این نقاله که ثابت می باشد معمولاً از ورق استیل نگیر (مقاوم در برابر مغناطیس) ساخته شده و تیغه های مغناطیسی توسط زنجیر مخصوص در زیر بستر در حال حرکت می باشند. جهت بالا بردن راندمان این نقاله می توان از آهنربای قوی تر و با تعداد بیشتر استفاده نمود. این سیستم برای انتقال براده های حاصل از دستگاه های براده برداری یا قطعات فلزی کوچک و یا ضایعات حاصل از دستگاه های پرس و... مورد استفاده قرار می گیرد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره