نقاله هوایی

توضیحات:
در این نوع نقاله ها صفحه بستر نقاله (که معمولاً بصورت I beam یا Monorail می باشد) بالاتر از کالا قرار می گیرد. این سیستم فضای کمی از سالن را اشغال می کند و دارای قدرت مانور بسیار بالایی بوده و می تواند چندین سطح و در امتداد یک شبکه گسترده حمل کارایی داشته باشد. زنجیر این نقاله ها شکل و مشخصات فنی خاص این کار را داشته و معمولاً به این زنجیرها سبدها و یا دستکهایی جهت نگهداری و حمل قطعات نصب می گردد. طول این سیستم محدودیت ندارد و در طول های بسیار زیاد می توان از چند دستگاه نیرو محرکه استفاده نمود و جایگزین بسیار خوبی جهت انتقال کالا در مسیرهای طولانی بجای کارگر یا لیفتراک می باشد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره