پالت مسطح

توضیحات:
این پالت سکویی قابل حمل و نقل است که برای گذاشت و برداشت بار توسط لیفتراک و بارهایی که شکل منظم و هندسی دارند ،مناسب است. اقلام صنعتی ،لوازم شکستنی ،بسته های کیسه ای و کارتنی از دسته بارهایی هستند که با این نوع پالت جابجا می شوند. ویژگی ها: این پالت قابلیت چیدن روی هم را نداشته و صرفا برای قفسه های پالتی به کار می رود. ابعاد پالت مسطح تابعی از ابعاد دهانه بوده، عمق و نحوه چیدمان آن در سیستم قفسه بندی در دو نوع دو و چهار طرفه و همچنین یک رو و دو رو (قابلیت گذاشتن بار در دوطرف) تولید می شود.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره