قفسه بندی فروشگاهی

توضیحات:
قفسه بندی فروشگاهی شرکت دژپاد مناسب جهت فروشگاه های زنجیره ای ,هایپرمارکتهاو سوپر مارکت های بخش خصوصی می باشد. این نوع قفسه بندی مناسب برای کالاهای سبک تا نیمه سنگین طراحی شده است ودر انواع یک طرفه و دو طرفه خودایستا, سرلاین تخت و نیم گرد، دیواری و سوباری ارائه میگردد اجزا: ستون، پایه، بازو، پانل کف، پانل پشت، پاخور، لیبل قیمت و حفاظ طبقات گرد میباشد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره