محصولات دژپاد - قفسه بندی ثابت

قفسه بندی پالت راک
قفسه بندی پالت راک

سیستم پالت راک دژپاد برای اقلام سنگین و حجیم مورد استفاده قرار می گیرد ، که این اقلام روی پالتهای مسطح یا پالت...

قفسه بندی راهرو باریک
قفسه بندی راهرو باریک

سیستم قفسه بندی راهرو باریک دژپاد در واقع یک کاربری دیگر از پالت راک می باشد که از طریق کاهش عرض راهرو و...

قفسه بندی خودراهرو
قفسه بندی خودراهرو

سیستم خودراهرو شامل کانالهایی است که علاوه بر محل بارگذاری بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز می باشد.

قفسه بندی بازویی
قفسه بندی بازویی

سیستم نگهداری بازویی برای بارهای سنگین و حجیم لوله ای، شاخه ای رولی و ورقی که توسط لیفتراک به راحتی روی بازو...

قفسه بندی کفپوشدار سنگین
قفسه بندی کفپوشدار سنگین

این قفسه بندی راک جهت نگهداری اقلام حجیم نیمه سنگین و سنگین می باشد. جابه‎جایی بین طبقات از طریق پلکان و...

قفسه بندی کفپوشدار سبک
قفسه بندی کفپوشدار سبک

این قفسه بندی که بازوهای آن با کفپوش پوشانده می شوند جهت نگهداری بارهای حجیمی است که توسط نفر جابجا می شوند.

قفسه بندی مشبک
قفسه بندی مشبک

سیستم نگهداری مشبک دژپاد یکی از رایج ترین و پر مصرف ترین انواع قفسه بندی انباری است که برای نگهداری بارهای سبک...

قفسه بندی دفتری
قفسه بندی دفتری

قفسه بندی برای بارهای سبک با اتصالات فاق و زبانه به منظور تسهیل در نصب.


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره