قفسه بندی خودراهرو

توضیحات:
سیستم خودراهرو شامل کانالهایی است که علاوه بر محل بارگذاری بارهای پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز می باشد.
کاربرد:
  • در انبارهای مواد و محصول
  • سردخانه ها

ویژگی:
  • افزایش میزان بار نگهداری شده به سطح انبار به چند برابر، به دلیل استفاده از کانالهای بارگذاری به عنوان راهرو
  • شروع بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای کانال و برعکس برای تخلیه بار از ابتدای کانال.
  • اولین خروجی از آخرین ورودی (LIFO)

مشخصات فنی
ابعاد (cm)
ارتفاع۴۰۰ تا ۱۲۰۰
دهانه۱۳۵ , ۱۵۰
قاب۴۰ تا ۱۲۰
تونل۱۰۰ تا ۱۰۰۰
تحمل
حداکثر تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای هر پالت
رنگ
قابها و اجزا مربوط و مهاربندی های پشت و سقف ، طوسی پودر(اپوکسی- پلی استر)/ طوسی اپوکسی مایع
بازو، ریل، بازوی مهار سقف، نارنجی پودر (اپوکسی – پلی استر)/ نارنجی اپوکسی مایع

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره