محصولات دژپاد - قفسه بندی پویا

قفسه بندی موبایل راک
قفسه بندی موبایل راک

سیستم قفسه بندی موبایل راک دژپاد با حداقل نمودن تعداد راهروی مورد نیاز بین ردیف‎های قفسه بندی، حداکثر...

قفسه بندی شاتل درایوین
قفسه بندی شاتل درایوین

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در: ...

قفسه بندی خودجریان
قفسه بندی خودجریان

این سیستم از رولر نقاله ها در سیستم راک که به صورت شیبدار نصب می شوند تشکیل یافته و بار به کمک نیروی ثقل از...

قفسه بندی خودتغذیه
قفسه بندی خودتغذیه

این قفسه بندی به عنوان یک انبار میانی با استفاده از ریلهای شیب دار، جریان دائمی مواد و قطعات را جهت تغذیه خطوط...

قفسه بندی خودبرگشت
قفسه بندی خودبرگشت

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در:...

قفسه بندی بایگانی متحرک
قفسه بندی بایگانی متحرک

ابن قفسه بندی، تنها با یک راهروی متغیر امکان استفاده ی ایده آل از فضای گرانبهای تجاری و اداری را فراهم می آورد.

قفسه بندی بایگانی متحرک کشویی
قفسه بندی بایگانی متحرک کشویی

دارای دو ردیف قفسه بندی، یک ردیف ثابت (معمولاً کنار دیوار) و ردیف دیگر متحرک (جلوی ردیف ثابت) که تعداد دهانه های...


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره