قفسه بندی بایگانی متحرک کشویی

توضیحات:
دارای دو ردیف قفسه بندی، یک ردیف ثابت (معمولاً کنار دیوار) و ردیف دیگر متحرک (جلوی ردیف ثابت) که تعداد دهانه های ردیف ثابت، یکی بیش از دهانه های ردیف دیگر است.
کاربرد:
  • در مغازه ها، داروخانه ها و کتابفروشیها

ویژگی:
  • حفظ اوراق و اسناد از دید و دسترسی عام
  • امکان ترکیب با قفسه بندیهای سبک و سنگین
  • حذف راهروهای اضافی و افزایش فضای مفید، بسته و محفوظ

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره