قفسه بندی بایگانی متحرک

توضیحات:
ابن قفسه بندی، تنها با یک راهروی متغیر امکان استفاده ی ایده آل از فضای گرانبهای تجاری و اداری را فراهم می آورد.
کاربرد:
  • مراکز بایگانی، فرهنگی، اطلاعاتی و ثبت
  • اداری، آموزشی، فروشگاهها و قطعات یدکی

ویژگی:
  • بدون پیچ و مهره
  • تنوع در کاربری و ابعاد دهانه، عمق، ارتفاع
  • دسترسی آسان به اجناس و زیبایی و ظرافت
  • امکان تنظیم آسان طبقات به دلیل وجود شکافهای متوالی در طول ستون و در صورت لزوم تغییر تعداد طبقات

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره