قفسه بندی خودتغذیه

توضیحات:
این قفسه بندی به عنوان یک انبار میانی با استفاده از ریلهای شیب دار، جریان دائمی مواد و قطعات را جهت تغذیه خطوط مونتاژ و پخش فراهم می آورد. کاربرد: این نوع قفسه بندی مناسب خطوط مونتاژ و مراکز توزیع ویژگی ها: افزایش میزان دسترسی به قطعات کاهش 75%ای در مسافت طی شده توسط کارگر گردش کالا به صورت FIFO (اولین خروجی از اولین ورودی) امکان استفاده به صورت سفارش چین حداقل تماس میان کارگران انبار و مونتاژ کار با هدف بالا بردن راندمان سرعت عمل و بهبود مدیریت در انتقال مواد تلفیق صحیح از انتقال، نگهداری و بازیابی کالا در خطوط مونتاژ و مراکز توزیع

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره