قفسه بندی شاتل درایوین

توضیحات:

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در:

  • سردخانه‎ها
  • انبارهای مواد اولیه
  • انبار محصولات نهایی

در قفسه بندی شاتل درایوین تجهیزات گذاشت و برداشت بار شاتل همراه با لیفتراک شاخ جلو، استاکر، ریچ تراک استاکر کرین ارابه (Mover) صورت می‎گیرد

مقایسه هزینه‎های سرمایه‎گذاری در سیستم‎های نگهداری پالتی:
پالت راک خودراهرو شاتل درایوین خودبرگشت خودجریان موبایل راک

مقایسه هزینه‎های عملیاتی (نیروی انسانی، استهلاک و انرژی) در سیستم-های نگهداری پالتی:
خودراهرو پالت راک موبایل راک شاتل درایوین خودبرگشت خودجریان

نکته طلایی

  • امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه
  • قابلیت اجرا تا ارتفاع بسیار زیاد بدلیل ثبات سیستم قفسه‎بندی شاتل درایوین
  • امکان توسعه سیستم‎های درایوین معمولی اجرا شده به سیستم شاتل درایوین با انجام اصلاحات لازم


به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره