• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

نیم طبقه راک

نیم طبقه راک

تعریف:

سازه ای است برای استفاده مفید از ارتفاع سالن های موجود، که ساخت سالنهایی طبقاتی را میسر می سازد.

کاربری:

در انبارها و مراکز پخش و توزیع به منظور ایجاد سالنهای دو طبقه برای نگهداری مواد و کالا

ویژگی ها:

  • قابلیت اتصال پیچ و مهره ای
  • صرفه جویی در سطح زیربنا
  • نصب سریع
  • بی نیازی از عملیات ساختمانی

مشخصات فنی
ابعاد قفسه (cm)
ارتفاع برای هر طبقه 250-300
دهانه 200 تا 400
تحمل
طبقات حداکثر تا 500 کیلوگرم به متر مربع
رنگ کلیه اجزا طوسی اپوکسی مایع

نمای شماتیک:

نیم طبقه راک