• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

نیم طبقه مزنین دانلود کاتالوگ نیم طبقه مزنین

سازه های فلزی پیش ساخته نیم طبقه

تعریف:

سازه ای است برای استفاده مفید از ارتفاع سالن های موجود، که ساخت سالنهایی طبقاتی را میسر می سازد.

کاربری:

در سالنهای تولید، انبارها و نمایشگاهها به منظور ایجاد سالنهای دو طبقه تولیدی مونتاژ، دفاتر کار و نگهداری مواد و کالا

ویژگی ها:

  • قابلیت اتصال پیچ و مهره ای
  • صرفه جویی در سطح زیربنا
  • نصب سریع
  • بی نیازی از عملیات ساختمانی
  • قابل گسترش از دو سو با ستونهای مشترک
  • استفاده از پیچهای مقاومت بالا (گرید 8-8)

مشخصات فنی
ابعاد قفسه (cm)
ارتفاع برای هر طبقه 250-300
دهانه 600 تا 200
تحمل
طبقات حداکثر تا 1000 کیلوگرم به متر مربع
رنگ کلیه اجزا طوسی اپوکسی مایع

نمای شماتیک:

سازه های فلزی پیش ساخته نیم طبقه