خدمات - دژپاد

از منظر شرکت دژپاد، فروش به منزله آغاز یک تعهد و رابطه پایدار با مشتریان بر اساس رضایت مندی ایشان می باشد. به همین دلیل خدمات مربوط به نصب و اجرای سیستم های نگهداری کالا و مواد به عنوان مکمل فروش محصولات دژپاد، از جمله بدیهی ترین و متداول ترین خدمات پس از فروش شرکت محسوب می‌گردد.
هر چند محصولات دژپاد توسط پرسنل کارآزموده و متخصص نصب و اجرا می گردد،اما این شرکت بنا به تعهدات حرفه ای خود به این امر بسنده ننموده و بصورت ادواری بازرسی های فنی پس از نصب را به عنوان یکی دیگر از خدمات پس از فروش خود لحاظ می دارد.
در صورت نیاز به جابجایی محصولات نصب شده، به هر دلیل ،شرکت دژپاد خود را متعهد به مونتاژ و مونتاژ مجدد آن در محل جدید می داند.ضمن اینکه در این میان قطعات نیازمند به تعویض نیز جایگزین خواهند گردید.
شرکت دژپاد با تکیه بر پرسنل آموزش دیده و ذیصلاح خدمات پس از فروش را با توافق مشتری بشرح ذیل ارائه می دهد:

 • رفع اشکالات پیش بینی نشده در سیستم های نگهداری مواد و کالای نصب شده در محل مشتری
 • باز و بسته کردن و انتقال سیستم نگهداری مواد و کالای نصب شده از یک انبار به انبار دیگر در محل مشتری
 • کنترل سیستم نگهداری با هدف حصول اطمینان از ایمنی سازه نصب شده در انبار مشتری در طول سالهای بهره برداری
 • کنترل سیستم نگهداری با هدف حصول اطمینان از کیفیت سازه نصب شده در انبار مشتری در طول سالهای بهره برداری
 • بررسی و امکان سنجی انتظارات مشتری در رابطه با ارتقا کارایی سیستم های نگهداری مواد و کالای موجود در انبار مشتری
 • بررسی و امکان سنجی اجرای نیازهای توسعه ای سیستم های نگهداری مواد و کالای جدید و اتصال آن به سیستم موجود

اهمیت کلیدی زنجیره تأمین در رقابت، ایجاد فرصت ها، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و صرفه جویی های اقتصادی دائماً در حال گسترش است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی کشور و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و موضوعات زیست محیطی، توجه به بهینه سازی فعالیت های لجستیکی به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از آن طریق، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
در این فضا، شناسایی و به کارگیری روش ها و فناوری های توسعه یافته در رابطه با فعالیت های لجستیکی، تأثیر شگرفی در مدیریت لجستیک و بهینه سازی آن خواهد د اشت. آشکار است که آموزش نقش مهمی در توسعه افراد و تجهیز آنان به مجموعه های مهارتی خاص در این زمینه ایفا می کند.

خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از، برگزاری:

 • دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (مقدماتی)
 • دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (پیشرفته)
 • دوره آموزشی مدیریت لجستیک (مقدماتی)
 • دوره آموزشی مدیریت لجستیک (پیشرفته)
 • دوره آموزشی آشنایی با روش ها و سیستم های نگهداری موجودی
 • دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای ارتقاء انبارها و توسعه انبارهای مکانیزه
 • دوره آموزشی مدیریت خرید و انبارداری

برخی از تجارب موفق شرکت در زمینه آموزش عبارتند از:

 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین (مرکز آموزش های بازرگانی)
 • برگزاری دوره آموزشی روش های ایجاد انبارهای مکانیزه (مرکز آموزش های بازرگانی)
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و بهینه سازی در انبارهای مکانیزه (شرکت ایران خودرو)
 • دوره مدیریت خرید و انبارداری (سازمان مدیریت صنعتی)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و بهینه سازی در انبارهای مکانیزه (دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین)

شرکت دژپاد خدمات نصب را طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های نصب بنا به درخواست مشتری و درچارچوب تعهدات صورت گرفته در قرارداد، به منظور تامین کامل رضایت مشتری، با بکارگیری پرسنل آموزش دیده در اختیار موارد ذیل را ارائه می نماید:

 • نصب انواع سیستمهای نگهداری انباری، اداری و فروشگاهی از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
 • نصب سازه‌های فلزی سنگین مانند نیم‌ طبقه پیش‌ساخته، خودسوله، اسلکت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای، از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
 • نصب و اجرای انواع سیستم‌های جابجایی کالا (کانوایرها، بالابرها و ...) از مجموعه تولیدات شرکت دژپاد
 • نصب انواع پوشش سقف مربوط ‌به نیم طبقه پیش‌ساخته و اسکلت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای

کلیه پروژه‌های نصب مطابق با سیاست نصب (L-34) از‌نظر انطباق با دستورالعمل‌های تعریف ‌شده و ضوابط و استانداردهای نصب و کیفیت محصولات نصب ‌شده و طبق برنامه‌زمانی با مشتری توسط بازرس نصب کنترل‌شده و (درصورت انطباق) تأیید می‌شوند. درصورت وجود عدم ‌انطباق، گزارش‌های مغایرت‌ها به فرآیند خدمات فروش (جهت تعیین و اجرای اقدامات‌اصلاحی) ارائه می‌گردد.

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و قوانین زیست محیطی در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره های تامین است. سرمایه گذاری مناسب در فاز مشاوره، شناخت نیازهای حال و آتی سازمان و نیز انتخاب و طراحی سیستم های لجستیکی مناسب، متضمن بهره برداری بهینه از منابع سازمان خواهد بود.
خدمات شرکت در حوزه طراحی و مشاوره عبارتند از:

مشاوره و طراحی فرآیندهای لجستیکی

فعالیت ‌های لجستیکی نقش بسیار مهمی در سبد هزینه ‌های سازمان ایفا می کنند؛ به گونه‌ای که بهینه‌سازی این فعالیت‌ ها تاثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها خواهد داشت. در همین راستا، نیاز به ارائه تعریف مناسب از لجستیک در سازمان به گونه ای که ارتباطات مناسب فرآیندی در آن دیده شده و تصویر مناسبی از لجستیک در سطح سازمان ارائه گردد، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از، مشاوره و طراحی:

 • نظام تعریف، سنجش و پایش اهداف/ شاخص های مرتبط با عملکرد لجستیکی
 • نظام شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر هزینه های لجستیکی
 • فرآیند برنامه ریزی منابع لجستیکی، بازنگری در آن و برنامه مواجهه با کمبود منابع لجستیکی
 • طراحی چیدمان کلی کارخانه – خطوط تولید
 • طراحی سیستم های تغذیه خطوط تولید
 • فرآیند شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین
 • فرآیند برنامه ریزی تولید
 • فرآیند برنامه ریزی مواد
 • فرآیند بسته بندی و مدیریت ظروف و پالت
 • فرآیند حمل و نقل و جریان بهینه مواد
 • فرآیند دریافت و ارسال
 • فرآیند انبارش و کنترل موجودی

طراحی و ساماندهی انبارها

حمل و نقل درون بنگاهی از جمله مباحثی است که بخش مهمی از هزینه تمام شده محصول را به خود اختصاص می دهد؛ اما به دلیل ماهیت پنهان، اغلب کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این نوع حمل و نقل، کلیه فعالیت های جا به جایی مواد در درون انبارها، نقل و انتقال مواد در محوطه بین کارگاه ها و جا به جایی و انتقال مواد و محصولات نیمه ساخته در بخش های تولیدی را در بر می گیرد.
خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • طراحی ظروف مناسب به منظور حمل و نقل و جا به جایی مواد
 • تعریف بار واحد بهینه جهت جا به جایی مواد و کالا
 • تعیین مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز ماشین آلات بارگذاری و باربرداری
 • طراحی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات جا به جایی مواد
 • بررسی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات تخلیه و بارگیری

طراحی سیستم های حمل و نقل و جا به جایی مواد

امروزه، تصور مرسوم یک محیط خاک آلوده و غبارآلود از انبار از ذهن ها دور شده است. موسسات تولیدی یا مراکز پخش می خواهند به کمک انبار با حوادث پیش بینی شده و پیش بینی نشده داخل سیستم و یا حتی خارج از آن مقابله نمایند. با رساندن سریع کالا به دست مشتری رضایت او را جلب کنند، توازن سطح تولید و نیروی انسانی خود را حفظ نمایند و مانند آن. روشن است که رسیدن به این اهداف میسر نیست مگر با وجود انباری با چیدمان منظم، اطلاعات موجودی درست و به روز، آدرس بندی دقیق موجودی ها، سیستم های ارسال و دریافت صحیح و دقیق و توان ارائه سرویس با سرعتی متناسب با نیاز.
خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از:

 • بررسی فضاهای مورد نیاز جهت انجام عملیات مرتبط با انبار
 • محاسبه و تعیین مقدار فضای مورد نیاز هر یک از عملیات مذکور با توجه به نیازهای آتی
 • چیدمان فضاها و عملیات آنها در محدوده موجود به منظور استفاده بهینه از کل فضای موجود و برقراری جریان منطقی مواد در سطح انبار
 • خط کشی و جداسازی محدوده ها در انبار
 • تعیین مشخصات کاربردی سیستم های قفسه بندی و تعداد مورد نیاز آنها
 • تخصیص بهینه اقلام در فضای انبار
 • تعریف بارواحد بهینه جهت نگهداری کالا و مواد در انبار
 • شناسایی روش های سفارش برداری و شارژ خط تولید و تجهیزات آن
 • مطالعه و تعیین موقعیت های مناسب برای انبارهای آتی در صورت نیاز

نظارت بر تامین و اجرا سیستم های لجستیکی

انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران مناسب و نظارت بر عملکرد آنان متضمن به ثمر رسیدن تلاش های صورت گرفته در فاز مشاوره و طراحی خواهد بود.

خدمات شرکت در حوزه نظارت بر تامین و اجرا سیستم های لجستیکی عبارتند از:

 • تهیه مدارک جهت درخواست پیشنهادیه (RFP)
 • انتخاب پیمانکاران بالقوه
 • ارزیابی پیشنهادات رسیده
 • ارزیابی پیمانکاران
 • رتبه بندی پیمانکاران
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار
 • تحویل نهایی کار

چرا خدمات ممیزی ایمنی؟

طرح چند سوال:

 • آیا به ارزش کالای موجود در انبار خود توجه کرده اید؟
 • آیا از صحت اتصالات قفسه بندی انبار ( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک)خود مطمئن هستید؟
 • آیا از سالم بودن کف انبار خود اطلاع دارید؟
 • آیا با استانداردهای نصب قفسه بندی ( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک)آشنایی دارید ؟
 • آیا راهروبندی قفسه های انبار( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک) که محل عبور کارکنان و تجهیزات جابجایی اقلام میباشد از ایمنی لازم برخوردار است؟
 • آیا کارکنان انبار مطابق استاندارد کاربردی قفسه بندی عمل مینمایند؟
 • آیا رانندگان ماشینهای حمل بار ( بطور مثال لیفتراک) آموزشهای لازم در رابطه با رعایت نکات ایمنی در انبار را فرا گرفته اند؟
 • آیا از بازدید دوره ای سیستمهای قفسه بندی( پالت راک/ راک کفپوشدار سنگین / راک کفپوشدار سبک / راهروباریک/ خودراهرو/ شاتل درایوین/ موبایل راک / خودجریان/ خودبرگشت / مشبک) خود اطمینان دارید؟

جهت ارتقای ایمنی در محیط انبار , اجرای یک دوره ممیزی ایمنی توسط شرکت دژپاد به شما توصیه میشود.

چرا خدمات ممیزی لجستیک؟

طرح چند سوال:

 • آیا با نقش کلیدی لجستیک در زنجیره تامین خود آشنایی دارید؟
 • آیا تا کنون به مشکلات لجستیکی در زنجیره تامین خود اندیشیده اید؟
 • آیا تابه حال به بهینه سازی انبارهای پشتیبان در سازمان خود اندیشیده اید؟
 • چه سهمی از استانداردهای لجستیکی در سازمان شما تعریف و اجرایی گردیده است؟
 • آیا تا به حال تلاشی جهت کاهش بهای تمام شده محصول خود از طریق بهینه سازی فعالیتهای لجستیکی داشته اید؟
  خدمات قابل ارائه در ممیزی لجستیک:
  • 1) بازدید مقدماتی
  • 2) شناسایی و بررسی فرآیندهای لجستیکی در زنجیره تامین
  • 3) تهیه گزارش عارضه یابی در زمینه های:
   • سیستمهای نگهداری مواد وکالا در انبار
   • روشها وتجهیزات بارگذاری و باربرداری ( انواع لیفتراک/ ریچتراک/ پالت تراک)
   • روشها وتجهیزات انتقال مواد و کالا ( انواع کانوایر , بالابر ، هم سطح کننده ها، تخلیه وبارگیری )
   • تعاملات لجستیکی با تامین کنندگان در سطح زنجیره تامین

با انجام ممیزی لجستیک توسط شرکت دژپاد سئوالات فوق را بهتر میتوانید پاسخ دهید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره