گواهینامه و جوایز

گواهی رتبه بندی کارت بازرگانی

تاییدیه دوام رنگ از مرکز پژوهشهای رازی

واحد صنعتی نمونه استان تهران

نظام ملی طبقه بندی و شناسه کالا

واحد نمونه تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

گواهی ملی لجستیک

کیفیت محصول صادرات به روسیه

کارآفرین و مدیر نمونه

صادرات به اتحادیه اروپا-فروشگاهی

صادرات به اتحادیه اروپا-خودراهرو

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تحمل بار قطعات

ثبت برند در کشور سوییس

جایزه ملی لجستیک ایران

پروانه خدمات مهندسی

تقدیرنامه صادراتی

تایید کیفیت محصول برای صادرات

ثبت علامت تجاری

رعایت حقوق مصرف کننده

صادرات به اتحادیه اروپا-کفپوشدار سبک

تاییدیه تحمل بار از دانشگاه صنعتی شریف

جوایز