برخی از پروژه ها

پتروشیمی پردیس

شکلات فرمند

داروسازی البرز دارو

ایجاد انبار مهندسی کالا در ایران خودرو

بالا بردن نرخ بازگشت سرمایه لجستیک گلدیران

کاهش هزینه های عملیاتی شرکت ساپکو