خدمات مشاوره لجستیک

سرفصل محتوا

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست‌ها در حوزه‌های انرژی، کسب‌وکار و قوانین زیست‌محیطی، در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن، افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره‌های تامین است. سرمایه‌گذاری مناسب در فاز مشاوره، شناخت نیازهای حال و آینده سازمان و نیز انتخاب و طراحی سیستم‌های لجستیکی مناسب، متضمن بهره‌برداری بهینه از منابع سازمان خواهد بود. خدمات شرکت دژپاد در حوزه طراحی و مشاوره عبارت‌اند از:

مشاوره و طراحی فرایندهای لجستیکی

فعالیت‌های لجستیکی، نقش بسیار مهمی در سبد هزینه‌های سازمان ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بهینه‌سازی این فعالیت‌‌ها، تاثیر چشمگیری بر کارایی و اثربخشی سازمان‌ها خواهد داشت. در همین راستا، نیاز به ارائه تعریف مناسب از لجستیک در سازمان، به گونه‌ای که ارتباطات مناسب فرایندی در آن دیده، و تصویر مناسبی از لجستیک در سطح سازمان ارائه شود، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. خدمات شرکت در این زمینه عبارت‌اند از مشاوره و طراحی:

 • نظام تعریف، سنجش و پایش اهداف/ شاخص‌های مرتبط با عملکرد لجستیکی
 • نظام شناسایی، اندازه‌گیری و نظارت بر هزینه‌های لجستیکی
 • فرایند برنامه‌ریزی منابع لجستیکی، بازنگری در آن و برنامه مواجهه با کمبود منابع لجستیکی
 • طراحی چیدمان کلی کارخانه – خطوط تولید
 • طراحی سیستم‌های تغذیه خطوط تولید
 • فرایند شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین
 • فرایند برنامه‌ریزی تولید
 • فرایند برنامه‌ریزی مواد
 • فرایند بسته‌بندی و مدیریت ظروف و پالت
 • فرایند حمل‌ونقل و جریان بهینه مواد
 • فرایند دریافت و ارسال
 • فرایند انبارش و کنترل موجودی

 

طراحی و ساماندهی انبارها

حمل‌ونقل درون‌بنگاهی، از جمله مباحثی است که بخش مهمی از هزینهٔ تمام‌شده محصول را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما به دلیل داشتن ماهیت پنهان، اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نوع حمل‌ونقل، کلیه فعالیت‌های جابه‌جایی مواد در درون انبارها، نقل و انتقال مواد در محوطه بین کارگاه‌ها و جابه‌جایی و انتقال مواد و محصولات نیمه‌ساخته در بخش‌های تولیدی را دربر می‌گیرد. خدمات شرکت در این زمینه عبارت‌اند از:

 • طراحی ظروف مناسب به‌منظور حمل‌ونقل و جابه‌جایی مواد
 • تعریف بار واحد بهینه جهت جا‌به‌جایی مواد و کالا
 • تعیین مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز ماشین‌آلات بارگذاری و باربرداری
 • طراحی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات جابه‌جایی مواد
 • بررسی مشخصات کاربردی و تعداد مورد نیاز تجهیزات تخلیه و بارگیری

 

طراحی سیستم‌های حمل‌و نقل و جا به‌جایی مواد

امروزه، تصور مرسوم یک محیط خاک‌آلود و غبارگرفته از انبار، از ذهن‌ها دور شده است. موسسه‌های تولیدی یا مراکز پخش می‌خواهند به کمک انبار با حوادث پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده داخل سیستم  یا حتی خارج از آن، مقابله؛ با رساندن سریع کالا به دست مشتری، رضایت او را جلب و توازن سطح تولید و نیروی انسانی خود را حفظ کنند. روشن است که رسیدن به این اهداف، میسر نمی‌شود؛ مگر با وجود انباری با چیدمان منظم، امکان اطلاعات موجودی درست و به‌روز، آدرس‌بندی دقیق موجودی‌ها، سیستم‌های ارسال و دریافت صحیح و دقیق و توان ارائه سرویس با سرعتی متناسب با نیاز مشتریان! خدمات شرکت دژپاد در این زمینه عبارت‌اند از:

 • بررسی فضاهای مورد نیاز جهت انجام عملیات مرتبط با انبار؛
 • محاسبه و تعیین مقدار فضای مورد نیاز هر یک از عملیات مذکور، با توجه به نیازهای آتی؛
 • چیدمان فضاها و عملیات آنها در محدوده موجود، به‌منظور استفاده بهینه از کل فضای موجود و برقراری جریان منطقی مواد در سطح انبار؛
 • خط‌کشی و جداسازی محدوده‌ها در انبار؛
 • تعیین مشخصات کاربردی سیستم‌های قفسه‌بندی و تعداد مورد نیاز آنها؛
 • تخصیص بهینه اقلام در فضای انبار؛
 • تعریف بار واحد بهینه، جهت نگهداری کالا و مواد در انبار؛
 • شناسایی روش‌های سفارش‌برداری و شارژ خط تولید و تجهیزات آن؛
 • مطالعه و تعیین موقعیت‌های مناسب برای انبارهای آتی در صورت نیاز.

 

نظارت بر تامین و اجرا ی سیستم‌های لجستیکی

انتخاب تامین‌کنندگان و پیمانکاران مناسب و نظارت بر عملکرد آنان، متضمن به ثمر رسیدن تلاش‌های صورت‌گرفته در فاز مشاوره و طراحی خواهد بود. خدمات شرکت در حوزه نظارت بر تامین و اجرای سیستم‌های لجستیکی عبارت‌اند از:

 • تهیه مدارک جهت درخواست پیشنهادیه (RFP)
 • انتخاب پیمانکاران بالقوه
 • ارزیابی پیشنهادات رسیده
 • ارزیابی پیمانکاران
 • رتبه‌بندی پیمانکاران
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار
 • تحویل نهایی کار