ایزی رکت

سیستم انبارش دفتری (ایزی رکت) سیستم انبارش دفتری (ایزی رکت) سیستم انبارش دفتری، قفسه‌بندی سبک و نيمه‌سنگينی است كه در یک طبقه، برای گذاشت‌و‌برداشت دستی بار مناسب است. اتصالات اجزاء این سيستم  قفسه بندی (سیستم انبارش دفتری)، به‌صورت فاق و زبانه‌ای است كه باعث سهولت نصب آن می‌شود. کاربرد سیستم انبارش دفتری مصارف خانگی و…

Read article

قفسه‌بندی خانگی (ریوت)

سیستم انبارش خانگی (ریوت) سیستم انبارش خانگی ریوت،‌ نوعی قفسه‌بندی سبک است كه برای یک طبقه در نظر گرفته شده و برای روش گذاشت‌وبرداشت دستی بار مناسب است. اتصالات اجزاء اين سيستم  قفسه بندی ، به‌صورت  فاق و زبانه‌ای (پین‌های پرچ‌شده روی بازوها) است كه باعث سهولت نصب آن می‌شود. یک نکته قابل توجه اینکه…

Read article

قفسه‌بندی خودتغذیه

قفسه بندی خودتغذیه سیستم انبارش خودتغذیه، به‌عنوان یک انبار میانی، جریان دائمی مواد و قطعات را جهت تغذیه خطوط مونتاژ و پخش، فراهم می‌آورد. این فرایند با استفاده از صفحات چرخک‌دار، با شیب تعريف‌شده صورت می‌گیرد. این سیستم، یک تلفیق صحیح از فرایند ذخیره‌سازی و بازیابی کالاست که منجر به حداقل حرکت کارگران انبار اصلی…

Read article

قفسه‌بندی مشبک

قفسه‌‌بندی مشبک سیستم انبارش مشبک سیستم انبارش مشبک، یکی از رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین انواع سيستم‌های انبارش است که برای نگهداری بارهای سبک، نيمه‌سنگين و کم‌حجم که شخص بتواند آن را گذاشت‌وبرداشت کند، به‌کار می‌رود و تا چهار طبقه دسترسی، قابل اجراست. کاربرد قفسه‌‌بندی مشبک قفسه بندی مشبک معمولا جهت نگهداری و دسته‌بندی ملزومات، ابزار، قطعات…

Read article