شاتل راک

سیستم انبارش شاتل راک سیستم انبارش شاتل راک سیستم انبارش شاتل راک، جهت ذخیره‌سازی بارهای پالتی با تنوع به‌نسبت کم و حجم نگهداری به‌نسبت زیاد از هر تنوع (SKU) مناسب است، با کاربرد ویژه در: انبارهای مواد اولیه انبارهای محصول (نیمه‌ساخته – نهایی) مراکز توزیع سردخانه‌ها در سيستم انبارش شاتل راک، تجهیزات گذاشت‌وبرداشت بارهای واحد…

Read article

راک نگهداری کابل

سیستم انبارش سنگین راک نگهداری کابل (Cable rack) یکی از انواع سیستم‌های قفسه بندی که امروزه در صنعت و انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیستم انبارش نگهداری کابل است. این سیستم برای ذخیره‌سازی قرقره‌های کابل یا خرده‌برداری آسان از این قرقره‌ها کاربرد دارد. سیستم انبارش نگهداری کابل، دارای قابلیت دسترسی مستقیم و انتخابی به کلیه اقلام است و اجزاء…

Read article

راک نگهداری قالب

سیستم انبارش سنگین راک نگهداری قالب   یکی از انواع سیستم‌های قفسه بندی که امروزه در صنعت و انبارها استفاده می‌شود، سیستم انبارش نگهداری قالب است. این سیستم برای ذخیره‌سازی و مدیریت  قالب‌های صنعتی کاربرد دارد. سیستم انبارش نگهداری قالب، دارای قابلیت دسترسی مستقیم و انتخابی به کلیه قالب‌ها است و اجزاء تشکیل‌دهنده آن مشابه سیستم پالت راک، همراه…

Read article

قفسه بندی خودبرگشت

قفسه بندی خودبرگشت در اين سيستم تونلی، واحدهای بار در هر طبقه، روی سكوهای متحركی قرار می‌گيرند كه ريل حركت آن‌ها به‌صورت شيبدار روی بازوهای سيستم راک نصب شده‌اند و واحدهای بار با فشار تجهيزات جابه‌جايی، به‌ترتيب به سمت انتهای تونل جا‌به‌جا می‌شوند. در این روش، با برداشتن هر بار واحد از جلوی دهانه قفسه…

Read article