قفسه سرردیف نیم‌دایره

قفسه بندی فروشگاهی نیم دایره قفسه  فروشگاهی نیم‌دایره این قفسه در ابتدا و انتهای ردیف قفسه‌های دوطرفه به کار می‌رود. شکل ظاهری آن به‌صورت نیم‌دایره است. تفاوت این قفسه با قفسه‌های سرردیف تخت، درستون مشترک با قفسه‌های دوطرفه است و این سیستم قفسه‌بندی فروشگاهی، فاقد پانل پشت بوده و ارتفاع و تعداد طبقات این قفسه،…

Read article

قفسه سرردیف تخت

قفسه‌بندی فروشگاهی سرردیف تخت قفسه سرردیف تخت این قفسه در ابتدا و انتهای ردیف قفسه‌های دوطرفه به کار می‌رود. تفاوت ظاهری این قفسه با قفسه‌های یک‌طرفه این است که در این نوع قفسه، پانل‌های پشت، به‌صورت دوبل و ستون‌ها دارای پانچ دو‌طرفه‌اند. دهانه و ارتفاع این قفسه، تابعی از ابعاد قفسه دوطرفه است. ویژگی‌های قفسه…

Read article

قفسه های دوطرفه

سیستم فروشگاهی (سوپرمارکتی) دوطرفه در پنج طبقه  قفسه‌بندی دوطرفه سیستم قفسه‌بندی فروشگاهی (سوپرمارکتی) دوطرفه، به آن نوع قفسه‌بندی گفته می‌شود که دو طرف آن دارای طبقات نگهداری کالاست و یکی از انواع سيستم‌‌های پرکاربرد در فروشگاه‌ها  به‌شمار می‌آيد. سادگی نصب و کارایی بالا باعث شده است تا این سیستم قفسه‌بندی در فروشگاه‌های مختلف به تعداد…

Read article

قفسه‌های یک‌طرفه

سيستم قفسه بندی فروشگاهی (سوپرمارکتی) یک‌طرفه  معرفی سیستم قفسه‌بندی فروشگاهی (سوپرمارکتی) یک‌طرفه، به آن نوع قفسه‌بندی گفته می‌شود که تنها یک طرف آن دارای طبقات نگهداری کالاست و یکی از انواع سيستم‌‌های پرکاربرد در فروشگاه‌ها  به‌شمار می‌آيد که شامل دو نوع خود ایستا و دیواری است. این دو مدل قفسه تا حدی مشابه‌اند، با این…

Read article