قفسه بندی دفتری

قفسه بندی دفتری ایزی رک معرفی سیستم انبارش دفتری: سیستم انبارش دفتری، قفسه‌بندی سبك و نيمه‌سنگيني است كه در يك طبقه، با روش گذاشت و برداشت دستی بار مناسب است. اتصالات اجزاء اين سيستم  قفسه بندی ، به‌صورت  فاق و زبانه‌ای است كه باعث سهولت نصب آن می‌شود. کاربردهای سیستم انبارش دفتری: مصارف خانگی و اداری؛ فروشگاه‌ها…

Read article