قفسه بندی بازویی سنگین

سیستم انبارش بازویی (کانتیلور سنگین) سیستم انبارش بازویی برای بارهای سنگین و حجیم شاخه‌ای طراحی شده است كه توسط لیفت تراک شاخك‌دار، به‌راحتی روی بازوها قرار می‌گیرند. ویژگی اصلی این قفسه، حذف ستون در قسمت جلوی قفسه‌بندی است که باعث بیشترین سهولت هنگام گذاشت و برداشت کالاها  با ابعاد مختلف می‌شود. اجزاء این سیستم از ورق‌های فولادی سردفرم…

Read article

قفسه بندی بازویی سبک

سیستم انبارش بازویی (کانتیلور سبک) سیستم انبارش بازویی برای بارهای سبک و حجیم شاخه‌ای طراحی شده است كه توسط لیفتراک شاخك‌دار به‌راحتی روی بازوها قرار می‌گیرند. ویژگی اصلی این قفسه، حذف ستون در قسمت جلوی قفسه‌بندی است که باعث حداکثر سهولت هنگام گذاشت و برداشت کالاها  با ابعاد مختلف می‌شود. اجزاء این سیستم از ترکیب قاب راک و…

Read article

قفسه‌بندی شاتل راک

[us_image_slider ids=”7407″] نگهداری بارهای پالتی با تنوع به‌نسبت کم و حجم نگهداری به‌نسبت زیاد، از هر تنوع (SKU)، با کاربرد ویژه در: سردخانه‌‎ها؛ انبارهای مواد اولیه؛ انبار محصولات نهایی. در سيستم انبارش شاتل درایوین، تجهیزات گذاشت‌وبرداشت بارهای واحد، عبارت‌اند از: <سكوی متحرک حمل بار، همراه با لیفت‌تراک شاخک‌دار يا ریچ‌تراک يا استاکرکرین ارابه‌ای (Mover).> مقایسه…

Read article