نقاله هوایی تک

نقاله هوایی تک در این نوع نقاله‌ها، صفحه بستر نقاله (معمولاً به‌صورت I beam یا Monorail است) بالاتر از کالا قرار می‌گیرد. این سیستم، فضای کمی از سالن را اشغال می‌کند و دارای قدرت مانور بسیار بالایی است و می‌تواند در چندین سطح و در امتداد یک شبکهٔ گستردهٔ حمل، کارایی داشته باشد. زنجیر این…

Read article

نقاله هوایی دو ریل

نقاله هوایی دو ریل در این نوع نقاله‌ها، صفحه بستر نقاله (معمولاً به‌صورت I beam یا Monorail است) بالاتر از کالا قرار می‌گیرد. این سیستم، فضای کمی از سالن را اشغال می‌کند و دارای قدرت مانور بسیار بالایی است و می‌تواند در چندین سطح و در امتداد یک شبکهٔ گستردهٔ حمل، کارایی داشته باشد. زنجیر…

Read article

نقاله هوایی ساده

نقاله هوایی ساده در این نوع نقاله‌ها، صفحه بستر نقاله (معمولاً به‌صورت I beam یا Monorail است)، بالاتر از کالا قرار می‌گیرد. این سیستم، فضای کمی از سالن را اشغال می‌کند و دارای قدرت مانور بسیار بالایی است و می‌تواند در چندین سطح و در امتداد یک شبکهٔ گستردهٔ حمل، کارایی داشته باشد. زنجیر این…

Read article

صفحه نقاله

صفحه نقاله صفحه نقاله‌ها دارای بستری متشکل از صفحاتی از جنس فلز، چوب یا مواد پلیمری هستند. این صفحه روی زنجیرهای مخصوصی متصل می‌شود و با یک موتور گیربکس مناسب به حرکت درمی‌آید. این نقاله‌ها با توجه به مسطّح بودن بسترشان، گزینهٔ مناسبی جهت حمل کالاهای مختلف، حجیم و سنگین به‌شمار می‌آیند و به‌عنوان خط…

Read article